Prem dolazi kod Kapoorovih u kuću i daje Simar ček! Archives - Turske-Serije.Net